Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893

 

Fakturaer sendes til faktura@utzonfaktura.dk

Tag på byvandring i Aalborg: Er det bæredygtigt?

9.-10. klasse og ungdomsuddannelser | Almen Studieforberedelse, billedkunst, biologi, designhistorie, innovation, naturgeografi og samfundsfag | Byvandring fra Utzon Center

Snart skal du med din klasse deltage i en byvandring i Aalborg centrum for at vurdere bæredygtige løsninger og se konkrete eksempler på, hvordan Aalborg udvikler en klimavenlig og energieffektiv by. Formålet med turen er at give dig redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner, der netop nu arbejdes med i Aalborg.

 

Pris: 1750 kr. (gratis for skole i Aalborg Kommune)

 

Hvis du har spørgsmål om forløbet kan du skrive til studio@utzoncenter.dk eller kontakte Leg & Læringschef Matilde Marling Kiib på tlf. +45 5172 7110

 

Hvem kan være en del af undervisningsforløbet?

  • Målgruppe: 9.-10. klasse + ungdomsuddannelser
  • Antal elever: Max. 28
  • Varighed: 2 timer (+ ca. 2 timers forberedelse)

 

Baggrund for forløbet

Undervisningsforløbet er udarbejdet af Utzon Center på baggrund af et undervisningsforløb tilrettelagt af Dansk Arkitektur Center. Undervisningsmaterialet tager afsæt i Københavns Kommunes Bæredygtighedsværktøj og er støttet af Det Obelske Familiefond.

 

Undervisningsforløbet ’Er det bæredygtigt?’ giver elever redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner som der f.eks. arbejdes med i Aalborg og København. Det er i arbejdet med autentiske cases, at eleverne opnår erkendelser om bæredygtighed, som senere gør dem i stand til at handle.


Eleverne skal undervejs i undervisningsforløbet vurdere en række aktuelle byggerier og projekter ved at anvende en light udgave af Københavns kommunes bæredygtighedsværktøj – ’Bæredygtighedsrosetten’. Med afsæt i værktøjet vurderer eleverne hvorvidt et område eller en bygning er bæredygtigt i forhold til sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Eleverne trænes således i at vurdere og kan efter turen i indre by overføre redskaberne til egen kontekst. Gennem fysisk interaktion med byen og bæredygtighedsværktøjet, diskussioner og et visuelt overblik sættes elevernes teoretiske viden i spil og der skabes afsæt for nye erkendelser.


Før-under-efter

Undervisningsforløbet foregår i Aalborg centrum. Det kan indgå i et længerevarende forløb, gerne i samarbejde med andre fag. Relevante fag kan f.eks. være: Almen Studieforberedelse, billedkunst, biologi, design historie, innovation, naturgeografi og samfundsfag.

 

Lærervejledningen giver inspiration til, hvordan du klæder dine elever bedst på til besøget med Utzon Center i centrum og til, hvordan I efterfølgende kan bearbejde stoffet sammen. Før-og efterarbejdet kan fylde i omfanget min. 2-4 lektioner og gerne mere.

 

Da forløbet foregår i byens rum går vi ikke ture i de kolde mørke måneder november, december, januar, februar og marts.

 

Artikler

Hvad er bæredygtighed? Klik for at læse →

Artikel fra Bæredygtige Byer, som kort forklarer begrebet bæredygtighed.

 

Bæredygtighedsprofil. Klik for at læse →

Præsentation af Aalborg Kommunes redskab til at analysere og prioritere bæredygtighedshensyn på grundlag af stedets potentialer og problemer.

 

Intro til Bæredygtighedsstrategi 2016-2020. Klik for at læse →

Aalborg Kommunes samlede strategi for en samlende strategi for en lokal bæredygtig udvikling på natur- og miljøområdet. Læs indledning s.4-7, bæredygtig byudvikling og mobilitet s. 12-17 samt Bæredygtig bebyggelser 17-21.

 

 

Bookingformular

: