Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893
 

Om hvordan leg og æstetiske læreprocesser åbner eleverne for læring

Mød Peter Juul. Han er leder af Kunsten Kreativitarium i Aalborg og museets formidlingsenhed for børn, unge, skoler og familier.

Kunsten har hvert år tusindvis af børn igennem huset. Museet har derfor gjort sig en del erfaringer om, hvordan børn og unge lærer og dannes i mødet med kunst. I videoen kan du høre Peter Juul fortælle om erfaringerne.


Peter Juul

 

Teksten er et forkortet og redigeret uddrag af oplægget.
 

Kunst kan være svært  

Det er utrolig vigtigt at skabe nogle gode rammer omkring mødet med kunsten. Kunst kan være svært at forstå. Og det kan være svært at sætte ord på. Derfor skal børn og unge, der kommer ind på Kunsten, lynhurtigt føle sig trygge.

Vi har ansat nogle dygtige formidlere, der formår at skabe et behageligt rum. Et rum, hvor der er plads til alle. Og at være lige nøjagtig den, man er. Og så har vi nogle fantastiske kunstværker, som i sig selv skaber en stemning – og et rum at undersøge og fordybe sig i.

 

Undersøgelsen og fordybelsen er det, der står højest på listen over vores mål. Det er undersøgelsen af kunsten. Har vi en børnehave, skole- eller gymnasieklasse på besøg, starter vi ikke med at fortælle om et kunstværk. Det er ikke os som formidlere, der har svaret på hvad kunstværkerne gemmer. Det er derimod noget, vi sammen undersøger via dialog.

 

Den fælles dialog er det bærende element

Vi er inspireret af den amerikanske formidlingsmetode Visual Thinking Strategies (VTS). Metoden er utrolig demokratisk og åben. Den stiller nemlig nærmest kun et enkelt spørgsmål: Hvad foregår der her? Spørgsmålet lægger op til en åben diskussion. Eleverne får til at opgave at begrunde, hvad de oplever. De skal argumentere.

Som formidler er det ikke min opgave at bedømme, hvem der har ret. Min opgave er i stedet at facilitere samtalen og understøtte elevernes tanker. Jeg skal sørge for, at alle bliver hørt og får mulighed for at argumentere. Men jeg skal også forsøge at samle nogle tråde op. Og prøve at sammenfatte hele dialogen. Undervejs kan jeg forsøge at liste min viden om værket ind. Det er nemlig noget, vi laver i fællesskab.

 

Nysgerrighed og anerkendelse

Det er vigtigt, at vi som formidlere er nysgerrige på værkerne. Også selvom vi har set dem utallige gange. Der opstår altid noget nyt og interessant. Det er det, der er med kunst. Ligesom der heller ikke er noget, der er rigtigt eller forkert.

 

Jeg kender måske til kunstneren og tankerne bag, men selve værket er åbent for fortolkning. På Kunsten giver vi alle en stemme. Og der er altid nogen som lytter og anerkender. Noget som rigtig mange børn synes er rart ved at besøge på Kunsten.

 

Kunst skal opleves med sanserne

Kunst skal ikke kun opleves med øjnene. Også gennem følesansen, høresansen, lugtesansen og smagssansen. Jo mere du bruger din krop, jo større læring er der. Børn lærer bedre ved at gøre, røre og skabe noget selv.

 

Den undersøgende tilgang, vi har til selve værkerne, tager vi derfor med videre i vores værkstedsaktiviteter. Derfor har vi også ansat professionelle billedkunstnere i vores team.