Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893
 

Om behovet for og effekten af mere leg og flere æstetiske oplevelser i naturfagene

Æstetik og sanselighed i naturfagene. Det ved de to forskere Anders Vestergaard Thomsen og Lars Emmerik Damgaard Knudsen rigtigt meget om. Se med, når de fortæller om deres projekt.

Anders og Lars

 

Teksten er et redigeret og forkortet uddrag af oplægget.


LK: Hvis jeg er en almindelig skoleelev. Hvordan bliver naturfagsundervisning så interessant for mig?

AT: Det er et godt spørgsmål, Lars. Et spørgsmål, som vi stiller, når vi kigger på undervisningen og laver interviews med elever. Mange elever er glade for undervisningen i naturfagene. Men der er stadig mulighed for at øge motivationen. Naturfagsundervisningen er meget begrebstung. Den kan virke fjern og være svær at relatere til for eleverne. Nogle elever kobler derfor bare mentalt fra i timerne. Og det er rigtig synd. Der går altså noget tabt - en menneskelig frakobling fra naturen.

 

Nedlukning bragte naturen i spil

LK: Under corona-nedlukningen så vi, at mange begyndte at bruge naturen. Lystfiskeri, shelter-ture og fuglebøger blev utrolig populære. Vi deler naturoplevelser med hinanden. Og vi kan se, hvor opløftende det er for folk. Vi har fundet en glæde ved naturen. Det er denne glæde, vi gerne vil bringe ind i undervisningen.

 

AT: Ser vi på undervisningen, så eksisterer der en dekobling mellem videns- og færdighedsmålene og de mere overordnede betragtninger om, at eleverne skal arbejde med bæredygtighed og opleve at være i samspil med naturen. 

 

LK: Det eleverne måles på i afgangsprøverne er noget helt andet end det, vi måske egentlig gerne vil opnå med undervisningen. Vi er naturen. Vi skal ikke blot se os selv om iagttagere og dataindsamlere. Vi skal ud i naturen og inddrage os selv.

 

Hvordan kan æstetikken få betydning for naturfagene?

AT: Vi ved fra de praktisk-musiske fag, at det er motiverende at være sanselig. Vi ved bare ikke særlig meget i forhold til naturfagene. Vi er alle optagede af det æstetiske. Af det skønne. Men skønhed handler ikke kun om design og arkitektur. Det handler også om naturen. Naturen er i sig selv skøn og sanselig. Det kan vi godt dvæle lidt mere ved.

 

LK: Æstetik handler om oplevelser. Det handler om sanser, følelser og intellekt. Det er pirrende. Det er oplevende. Når vi taler om æstetisk naturfagsdidaktik, er der tale om noget eksperimenterende, undersøgende og legende. Vi skal ikke begrænse os til, hvad vi kan måle og veje.

 

AT: Vi vil gerne have leg ind naturfagsundervisningen. På de forskellige naturcentre rundt omkring i landet har de rigtig gode erfaringer med sanselighed i naturfag. Eleverne bliver bragt ud af skolen, og ud at opleve naturen.

LK: Vores projekt starter der, hvor naturfagslærer og naturformidlere på naturcentrene bringes sammen i et kompetenceudviklede forløb. Og sammen udvikler undervisningen. Æstetik og erfaringer samt fortællinger og sanseudtryk kombineres med elevernes underen og refleksioner. Dette har til formål at motivere eleverne på længere sigt.

 

AT: Naturfagsundervisningen afvikles altså mellem natursfagslærerne og formidlerne. Og vi observerer undervejs. Vi holder øje med hvad der virker. Og forsøger hele tiden at forbedre det der fanger, fænger og fungerer.