Er det bæredygtigt?

Gratis undervisningsforløb for 9.-10. klasse og ungdomsuddannelserne i uge 17 og 18 2017

Eleverne skal undervejs i undervisningsforløbet vurdere en række aktuelle byggerier og områder ved at anvende en light udgave af Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj - 'Bæredygtighedsrosetten'. Med afsæt i værktøjet vurderer eleverne hvorvidt et område eller en bygning er bæredygtigt i forhold til sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Det sker ved hjælp af et særligt udviklet spil, der består af et stort tæppe med bæredygtighedsrosetten på. Her lægger eleverne point ud for de forskellige kategorier afhængig af hvordan de synes at den konkrete bygning eller område lever op til kravene. Eleverne trænes således i at vurdere bygningers bæredygtighed og kan efter turen i Aalborg overføre redskaberne til egen kontekst.

 

Byvandring i Aalborg Centrum

Med Utzon Center på byvandring aktiveres den viden om bæredygtig byudvikling og bæredygtighedsværktøjet, som eleverne har erhvervet sig: 

 

Hvordan kan f.eks. Skybrudssikring og 'bæredygtighedsrosetten' bane vejen for en grøn og bæredygtig udvikling i Aalborg?

Og hvordan kan Klimastrategien fungere som et hjælpende kort på hånden, når vi udvikler by?

 

Forløbet består af en fælles gennemgang af bæredygtighedsbegrebet som et udgangspunkt for byvandringen. Eleverne inddeles inden turen i grupper på maks. fem elever, som undervejs sammen skal kartere og indsamle informationer om bygningsværkerne. Afslutningsvis skal eleverne præsentere deres vurderinger i af de præsenterede bygningsværker vha. tæppet med bæredygtighedsrosetten på og med pointbrikker. Gennem fysisk interaktion med byen og bæredygtighedsværktøjet, diskussioner og visuelt overblik vha. spillet aktiveres elevernes teoretiske viden i byvandringen og der skabes afsæt for nye erkendelser.

 

Før-under-efter

Som del af undervisningsforløbet er udleveres elevmaterialer til før-og efterarbejde. Dette arbejde kan fylde i omfanget min. 2-4 lektioner og gerne mere. Undervisningsforløbet kan indgå i et længerevarende forløb, gerne i samarbejde med andre fag.

 

Relevante fag kan f.eks. være: Almen Studieforberedelse, billedkunst, biologi, design historie, innovation, naturgeografi, samfundsfag.

 

Download elevvejledning her

Download underviservejledning her

 

Tilmelding

Tilmelding via https://playmaker.nemtilmeld.dk/643/

 

Kursets formål

Aktivere den viden om bæredygtige byer, som eleverne har erhvervet sig

At give eleverne et indblik i en national, lokal tilgang til det at handle bæredygtig for således at bidrage til en øget samfundsforståelse.

At invitere til en kritisk stillingtagen til emner, der f.eks. vedrører byernes fremtid.

At gøre eleverne bekendt med bæredygtighedstrekanten og gøre dem i stand til at anvende den i praksis

Aktivere og udfordre den viden om bæredygtige byer, som eleverne har læst om forinden ved at stille dem en række udfordringer 

 

Fagplaner

Undervisning i bæredygtighed er en del af Hovedbekendtgørelsen for STX, HHX, HTX og HF. Her hedder det, at eleverne skal lære "at forholde sig reflekterende og ansvarligt i forhold til deres omverden". I fagplanen for geografi står der, at eleverne skal "lære principper for bæredygtig udvikling".