Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893

 

Fakturaer sendes til faktura@utzonfaktura.dk

Med Utzon

Utzon Arkivet

Utzon Arkivet

Takket været Finn Kjærsdam, fhv. rektor ved Aalborg Universitet, lykkedes det at skaffe det fantastiske Utzon Arkiv til Aalborg. Uden arkitekt Jan Utzons forarbejde og omtanke for hele samlingen, stod den flotte samling næppe i Aalborg. Samlingens tilstedeværelse i Aalborg giver således mulighed for skiftende fremvisning.

 

Arbejdsgruppen for samlingen bestod af overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff, Aalborg Universitet, institutleder Michael Mullins, Arkitektur & Design, stadsarkivar Jens Topholm, Aalborg Stadsarkiv og tidligere adm. direktør i Utzon Center Anni G. Walther.

 

Adgang til arkivet

Digitaliseret adgang til arkivet kan opnåes via www.utzon-archives.aau.dk.

 

Alle arkivalier er registreret, hvilket betyder, at studerende, forskere og andre interesserede fremover vil kunne søge om adgang hertil og dermed trække på materialet. Aalborg Universitetsbibliotek har deponeret Utzon Samlingen til opbevaring i Aalborg Stadsarkivs magasin, Samlingshuset Vang Mark, for at sikre bedst mulig bevaring af den enestående samling af originaltegninger, møbler og modeller. Det er i den forbindelse aftalt, at materialet opbevares og håndteres i Samlingshuset af Aalborg Stadsarkivs personale og under Stadsarkivets ansvar.

 

Ved henvendelse gennem Utzon Center eller Aalborg Universitetsbibliotek til Aalborg Stadsarkiv v. arkivar Flemming Nielsen kan aftales tidspunkt, hvor Jørn Utzons tegninger i Utzon samlingen kan studeres. Det foregår under overvågning og medvirken af personale fra Stadsarkivet, som skal finde tegningerne frem. Af hensyn til praktisk fremfinding, bør bruger på forhånd have undersøgt, hvilke tegninger, der skal studeres ud fra den af Aalborg Stadsarkiv udarbejdede liste eller ud fra databasen med de skannede tegninger.

 

Der kan ikke laves kopier/skanninger af tegningerne undtagen efter særlig aftale med Universitetsbiblioteket. I så fald foretages skanningen af professionelt bureau, hvor kopier af tegningerne kan anvendes frit i forbindelse med videnskabelige arbejder eller til brug i fagtidsskrifter, mens kommerciel anvendelse skal ske efter aftale med rettighedshaver.

 

Udlån til øvrige institutioner

Udlån til udstilling andre steder end i Utzon Center kan kun ske med udtrykkelig tilladelse af Aalborg Universitetsbibliotek. Materialet håndteres i den sammenhæng efter samme retningslinjer, som anvendes af statsanerkendte kunstmuseer i forbindelse med udlån af original kunst, det være sig i forbindelse med transport eller ophængning af materialet og alle forsikringsmæssige forhold under både transport og udstilling skal være aftalt og dokumenteret før afsendelse af materiale fra Samlingshuset Vang Mark.