Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893

 

Fakturaer sendes til faktura@utzonfaktura.dk

Arkitektur: Hverdagens kunst

Hos Utzon Centers har vi fokus på børn og unges forståelse af vigtigheden i arkitektur, design og det gode håndværk og hvordan de påvirker os i vores hverdag.

 

Folkeskoleelevers møde med passionerede arkitekter, formidlere og håndværkere i inspirerende og eksperimenterende undervisningsforløb på Utzon Center skal skærpe de unges interesse for arkitektur, design og håndværk, vække deres nysgerrighed for deres omverden og klæde dem på til at tage kvalificerede og oplyste uddannelsesvalg.

 

De skal forstå, at deres omgivelser som udgangspunkt er demokratiske, og at de kan have lige så meget indflydelse på det byggede miljø, som det byggede miljø har på dem og deres hverdag.

 

På Utzon Center mener vi, at alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres kompetencer, blive sig bevidste om disse og opleve, at de kan lykkes.

 

Nysgerrighed skal blive en god vane.

 

 

Siden foråret 2022, har vi undervist mere end 690 aalborgensiske skoleelever i arkitektur - hverdagens kunst.

 

De deltagende elever er blevet undervist i design- og byggeprocesser og har blandt andet designet i 3D-programmer, bygget procesmodeller i mursten, 3D-printet målfaste arkitekturmodeller, taget stilling til materialevalg og den menneskelige skala.

 

De har arbejde med traditionelle redskaber og moderne teknologier. De har lært at formidle deres idéer, koncepter og tanker om arkitektur og designprocesser - de har fået et sprog og forståelse.

 

Undervisningsforløbene er generøst støttet af Statens Kunstfond.