Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893
 

ArkitekTUR i børnehaven

Skal vi lege arkitektur? Det er nok ikke et spørgsmål, som mange børnehavebørn stiller.

 

Men børn leger allerede arkitektur. Uden at vide det. Det kan være med tæpper og puder, som de bruger til at lave en hule, der er menneskets første bolig. Eller i sandkassen, hvor de små arkitekter laver snirklede veje i sandet.

 

Arkitektur er en naturlig del af børns leg i børnehaven, og alle børn har relationer til rum.


Nu skal et nyt projekt også give børnene et sprog for arkitektur.

 

Med projektet ArkitekTUR i børnehaven 2022-2024 får tusindvis af børnehavebørn flere arkitekturoplevelser, når de skal føle, røre og sanse arkitektur. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center samarbejder om et nyt toårigt projekt, hvor 6.000 børn kommer til at møde arkitekturen i deres nærområder, og hvor 250 pædagoger uddannes til at gennemføre et forløb om arkitektur.

 

Børn på udflugt med arkitektur

Med en legende tilgang, der hviler på Dansk Arkitektur Center og Utzon Centers mangeårige erfaringer med arkitekturpædagogik, og som er muliggjort med støtte fra Nordea-fonden, stimulerer projektet ArkitekTUR i børnehaven børns fantasi og erfaringer med arkitektur – fra hjemmet over institutionen og på vejen frem og tilbage.

 

Projektets mål er at uddanne daginstitutionernes pædagogerne til at tilrettelægge og facilitere arkitektur-ture i lokalområdet for sammen med deres børnegrupper at gå på opdagelse i deres nærmiljø. Her skal blikket skærpes på de fysiske rammer, og oplevelserne skal skabe grobund for en sproglig udvikling og et sanseligt møde med det byggede miljø.

 

Over to år besøger Dansk Arkitektur Center og Utzon Center fem kommuner fordelt over Nordjylland og Sjælland. (Ishøj Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Jammerbugt Kommune og Ålborg Kommune) og er med til at facilitere de første arkitekturmøder med 250 pædagoger og ca. 6.000 børn.

 

Det praktiske 

Før besøg

For at sikre projektets forankring deltager kommunernes pædagoger i et kompetenceudviklingsforløb, der introducerer til metoder og redskaber til at arbejde pædagogisk med begrebet arkitektur. Dette sker med henblik på, at pædagogerne selv kan initiere leg med arkitektur og tilrettelægge arkitektur-ture i nærområdet, når projektet afsluttes ved udgangen af 2024.

 

Under besøg

På en ArkitekTUR med undervisere fra hhv. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center vækkes børnenes sanser og erfaringer med arkitektur. Turen formidler, hvordan arkitektur er overalt, og hvordan man kan forstå arkitektur ved at sanse og interagere med den. For pædagogerne er turen en illustration af, hvordan man kan tilrettelægge en ArkitekTUR.

 

Med sjove redskaber og sanselige elementer starter samtalen hjemme i institutionen, og oplevelserne udfolder sig sammen med en formidler og en pædagog, når turen går ud i nærmiljøet omkring børnehaven. Her er opgaven f.eks. en rum-jagt, hvor børnene går på opdagelse efter rum af forskellig størrelse og karakter. For hvad er et rum egentlig? Kan det også være den grønne plet under træet og sandkassen? Eller skal et rum have et tag?

 

Efter besøg

Oplevelserne fortsætter tilbage på institutionen, hvor der oplagt kan leges videre med de fem temaer – byg en hule af pap, byg en hule af puder, byg en hule med snor og lagen. Hvilket rum er rarest? Og hvilket er mest holdbart? Hjemme kan legen og snakken om arkitektur fortsætte med forældre og søskende. Dialogen hjælpes på vej af Samtalebogen, hvor børn og forældre sammen kan udforske temaerne. Formålet er at forlænge børnenes oplevelser fra en ArkitekTUR ved at understøtte samtaler mellem børn og voksne om arkitektur. Bogen inspirerer samtidig familien til selv at gå på opdagelse i deres by.

 

Hvert forløb afsluttes med en mini-udstilling på hhv. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center.

 

Spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne. Hvis du har spøgsmål, så send en mail til studio@utzoncenter.dk eller ring til Leg & Læringschef Matilde Marling Kiib på tlf. +45 5172 7110.