Let's Play – Undervisningsforløb

Under temaet 'Let’s Play' undersøger vi, hvordan byrummets arkitektur skaber muligheder for bevægelse og idræt.

Vi taler om de udfordringer og muligheder, der opstår, når bevægelse rykker ud af idrætshallerne og ind i byrummet. Eleverne prøver selv at bygge en forhindringsbane, der indtænker byrummets eksisterende arkitektur og udfordrer til nye bevægelsesformer.

 

  • Hvad er et byrum egentligt? Hvad kan man med en bænk, hvis man ikke bare skal sidde på den?
  • Kan byens trapper, bænke og plateauer nytænkes som redskaber til bevægelse?
  • Kan man bevæge sig på andre måder i byrummet, end man kan i idrætshallen?


Eleverne deles op i grupper af fire-fem og skal i fællesskab designe og bygge deres del af en samlet forhindringsbane i skala 1:1. Grupperne foretager med stopure forskellige beregninger på, hvor lang tid det tager at gennemføre forhindringsbanen. Undervejs vil vi tage en snak om, hvordan den eksisterende byrumsarkitektur kan gøres til en aktiv del af forhindringsbanen.

 

Undervisningen har fokus på byrummet som arena for bevægelse og idræt. Ikke alle byrum er designet med bevægelse og leg in mente, men hvis vi ser på dem med arkitektens øjne, finder vi måske helt nye måder at bevæge os gennem byens rum på.

 

Undervisningsforløbet arbejder hen imod fagformål fra idræt og matematik.  

 

Program
  • Velkomst. Intro og rundvisning i udstillingen 'Let’s Play'
  • Undersøgelse af byrummets muligheder for bevægelse
  • Introduktion af opgaven: Byg en forhindringsbane
  • Eleverne præsenterer deres del af forhindringsbanen, og de overvejelser de har gjort sig. Vi afprøver hele forhindringsbanen og tager tid på gennemløbet

 

Forløbet er gratis og løber fra 14. august - 15. september 2017  

                                                                                                                                 

 

Transport

Ved brug af NT's erhvervsrejsekort vil udgiften til transport blive refunderet. Rejsekortet kan anvendes i tidsrummet 8.30 - 13.00 og gælder for op til 30 personer.

 

Såfremt man ønsker at flytte tidspunktet på dagen, evt. af hensyn til bustider, send da en mail til Julie Klok, formidlingsarkitekt på Utzon Center, på jukl@utzoncenter.dk

 

Ved tilmelding

Du får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når du modtager denne, har du tilmeldt et hold. Der kan være maks. elever pr. hold 28.